Home Servicii Cloud Computing Pro bono publico
                Cabinet contabilitate Iancu Razvan -expert contabil                     Investim pricepere in contul tau
Servcii privind gestiunea proiectelor
Back
Obiectivele ce pot fi realizate :
Servicii de baza
Ce se obtine in urma utilizarii serviciilor :

Odata ce proiectul financiar a fost conceput, operationalizarea acestuia pe componentele functionale ale societatii si derularea procesului in timp si spatiu pentru obtinerea obiectivului stabilit in proiectul financiar, se efecturaza prin intemediul bugetelor de functionare.

- mijloc de construire a nivelului indicatorilor de performanta pe care societatea trebuie sa il realizeze pentru atingerea obiectivului din proiectul financiar si sincronizarea acestora atit in interiorul societatii cit si in relatiile cu tertii pentru a putea forma un mecansim sincronizat de functionare

- estimarea bugetelor de vinzari pe clienti si a buagetelor de cheltuieli, pentru a putea deschide negocierile cu tertii participanti la realizarea obiectivelor ( furnizori , clienti , salariati, banci )

- realizarea unei sistem de conducere unitara a proceselor prin intermediul unui sistem unitar de raportare si analiza la nivelul intregului proces din societate - planificat / realizat / prognozat -  in vederea folosirii lor la capacitate pentru care au fost angajate si concentrarea intregii organizarii pe obiectivele predefinte

- creare unui sistem de control pentru depistarea timpurie a abaterilor de la indicatorii de performanta

- obitnerea in ceea mai mare masura a obiectivelor stabilite in proect pentru a putea continua in urmatorea perioada de gestine costrutia de proeicte care sa aibe la baza acumularile anterioare
- depistarea timpurie a imposibiliatii realziari proectelro incepute din varii motive si stoparea acestora pentru salavrea investitiilor si eliminarea in toraliate a perderilor genrate in cazul in care proectul inainteza fara a respecta realziarea poectelor intiate.
- capaciatea societatii de a generea performnta peste media pietii datorita detinerii unui mecansim de anliza care evita zonele cu risc cit si identificarea zonelor cu potential de crestere cel mai mare in untiatea de timp analizata ci tsi a capciatii organzotorige de a h=genra forta de ascensiune prin funtionzeea in cadrul unor poiect care produc crestere economica

- realizarea bugetelor functionale - vinzari , cumparare , investitii , productie - pentru estimarea acestora si punerea in echilibru ( concilierea) in vederea realizarii proiectului general.

- monitorizarea realizarii bugetelor nu numai la nivelul angajarii cheltuililor ci si al analizei utilizarii resurselor, pe centre de gestiune, produs.

- determinarea costurilor de realizare a activitatilor pentru efectuarea rectificarilor bugetare acolo unde este cazul

- monitorizarea risuctilro ce pot surveni prin efectuarea de predictii pentru urmaorea perioada d etimp urmare a evoltuiilor proiectelro