Home Servicii Cloud Computing Pro bono publico
                Cabinet contabilitate Iancu Razvan -expert contabil                     Investim pricepere in contul tau
Back
Servicii privind gestiunea performantei personalului
Obiectivele ce pot fi realizate :
Servicii de baza
Ce se obtine in urma utilizarii serviciilor :

 Orice activitate a socieatii comerciale este realizata atit prin intemediul personalui angajat cit si prin colaborare cu personalul tertilor cu care socieatea interactioneaza in realizarea obiectivelor si proiectelor sale.

 Crearea unui sistem de procese pentru armonizarea obiectivelor si proiectelor societatii cu interesele profesionale  individuale ale personalui angajat  asigura crearea unui cadru unitar ce permite motivarea in sustinerea realizarii fiecaruia la nivelul oricarei entitati atit in indeplinirea obiectivelor ce se doresc a fi realizate cit si in perfectionareain  timp a relatiilor de colaborare in cadrul proiectelor.


- determinarea nivelului de eficienta de realizat la nivelul personalului, rezultat din analiza performantelor proiectelor ce trebuie realizate.

- crearea si implementarea sistemului de examinare si evaluare a performantelor personalui.

- crearea sistemului de salarizare si recompensare in vederea motivarii personalului functie de performantele realizate.

- crearea sistemului de perfectionare profesionala in vederea cresterii capacitatii societatii de rerealizare a proiectelor asumate in mediul concurential.

- selectia personalului in vederea asigurarii alimentarii cu personal in scopul acoperirii capacitatii de functionare in realizarea proiectelor.

-Dezvoltarea relatiilor profesionale intre participantii la realziarea proectelro societatii pe principii de generatoare de performanta pentru ca societatea sa detina si sa folsoesca forta de actiunie in realziarea proiectelor formata pe baza actiiunii in comun a participantilor motivati de obiectile propuse.

- Costruirea unui sistem de control in dimensioanrea nivelului performntei de realzit la nivelul personalului angajat din cadrul societati pentru a face fata obiectivelro propuse de realziat.